เก่า 06-09-2009, 12:37 PM   #1
สมาชิก

surachaimanking's Avatar

วันที่สมัคร: Dec 2008
สถานที่: 156 หมู่ 3 ตำบล.ท่าเสา อำเภอ.เมือง จังหวัด.อุตรดิตถ์ 53000
อายุ: 18
ข้อความ: 15
Groans: 0
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 26 ครั้ง ใน 12 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
surachaimanking is on a distinguished road

ธรรมะดีดี จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ความหมายของบุญและบารมี

คำว่า บุญ แปลกตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอก ล้าง ท่านแสดงว่า แบ่งเป็น ๒ ก่อน คือ บุญที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ความดีต่างๆ เรียกว่าเป็นบุญเพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว ๑ บุญที่เป็นส่วนผล คือ ความสุขดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้ชื่อของ ความสุข" ดังนี้๑

คำว่า บารมี มาจากคำบาลีว่า "ปารมี" มีคำแปลที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลายอย่าง จะแสดงแต่บางอย่าง คือ แปลว่า อย่างยิ่ง มาจากคำว่า "ปรมะ" ที่ภาษาไทยเรามาใช้ บรม และคำว่าบรมที่แปลว่าอย่างยิ่งนี้ก็มีใช้ทั้ง ๒ ทาง ดีอย่างก็บรม หรือไม่ดีอย่างยิ่งก็บรม เช่นคำว่่า นิพพาน เป็นบรมสุข คือ สุขอย่างยิ่ง จึงเป็นคำกลางๆ ใช้ได้ทั้ง ๒ ทาง ดั่งนี้ คำว่า บารมี มาจาก คำว่าปรมะ แล้วมาเป็น ปารมี ไทยเรียกว่า บารมี แต่ว่ามีความหมายถึงส่วนที่ดีเท่านั้น ไม่หมายเป็นกลางๆ เหมือนอย่างคำว่า ปรมะ

เพราะฉะนั้น คำว่า ปารมี จึงมีความหมายที่แปลอีกอย่างหนึ่งว่าเลิส อย่างยิ่ง ก็คือเลิสหรือประเสริฐ อีกอย่างหนึ่ง บารมีแปลว่าถึงฝั่งอันหมายความว่านำให้ถึงฝั่ง คือจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น อันหมายความว่านำจากฝั่งนี้คือ ไปสู้ฝั่งโน้นคือ โลกุตตระ เหนือโลก พ้นโลก อัน หมายถึงนิพพาน
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
sponsor links
เก่า 06-09-2009, 01:13 PM   #2
สมาชิก

surachaimanking's Avatar

วันที่สมัคร: Dec 2008
สถานที่: 156 หมู่ 3 ตำบล.ท่าเสา อำเภอ.เมือง จังหวัด.อุตรดิตถ์ 53000
อายุ: 18
ข้อความ: 15
Groans: 0
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 26 ครั้ง ใน 12 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
surachaimanking is on a distinguished road

ธรรมะดีดี จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วิธีสร้างบารมี

ความดีดังที่กล่าวมานั้น คือ บุญ ส่วนความชั่วที่ตรงกันข้าม คือ บาป คำว่าบุญ แปลตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอก ล้าง ท่านแสดงว่า แบ่งเป็น ๒ ก่อน คือบุญที่เป็นส่วนสาเหตุ ได้แก่ ความดีต่างๆ เรียกว่าเป็นบุญเพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว ๑ บุญที่เป็นส่วนผล คือความสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ไว้แปลความว่า "ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื