การเขียนทับศัพท์

posted on 19 Aug 2009 12:54 by hoshi-pupu
  การเขียนทับศัพท์

                 ในการแปลงานแต่ละชิ้นที่เป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ดิฉันมักมีปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะ ได้แก่ ชื่อบุคคล   อาหาร  สถานที่  สิ่งของ เป็นต้น เช่นตัวอย่าง จากการแปลเรื่องอาหารไทย  จะมีคำศัพท์ที่เป็นชื่อของอาหารในแต่ละภาค ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น  อย่างเช่น  ปลาร้า  หมก  อ่อม   แกงฮังเล  แกงโฮะ  และจากเรื่องลิลิตพระลอ คำว่า  ไก่แก้ว  สลาเหิน เป็นต้น  ซึ่งคำเหล่านี้หากแทนที่ด้วยการทับศัพท์จะเกิดความงุนงงสงสัย แก่ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้มาก่อน อย่างที่คุณแอนดรูว์  กล่าวว่า "คนไทยพูดอะไร  ฝรั่งงง"

                ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ดิฉันจะต้องรู้จักและรู้ความหมายของคำเหล่านี้ก่อนในเบื้องต้น เพื่อจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำที่รู้จักกันที่ใช้ในภาษาฉบับแปล

 

ตัวอย่าง

-  ปลาร้า  เป็นภาษาอีสาน หมายถึงปลาที่นำมาหมักหรือดองไว้เป็นเวลานาน  ดิฉันจึงแทนที่ด้วยคำว่า  fermented   fish    ในฉบับแปล

fermented   fish    :           fermented    =   หมัก              

                                        fish  =   ปลา

-  ไก่แก้ว คำคำนี้มักมีคนเข้าใจผิดว่าเหมายถึง ไก่ที่เป็นสัตว์ปีก ซึ่งทำมาจากแก้ว ซึ่งไม่ถูกต้อง ไก่แก้วจากเรื่องลิลิตพระลอหมายถึง สัตว์ปีกที่ถูกผีสิงอยู่ในร่างของมัน ดิฉันจึงเลือกแทนที่ด้วยคำว่า  devil-possessed wild fowl   ในฉบับแปล

devil-possessed wild fowl   :          devil                =  ผี

                                                   possessed        =  ถูกเข้าสิง

                                                   wild                  =  ป่า

                                                   fowl                 =  ไก่ (สัตว์ปีก)

 

หมายเหตุ: หากต้องการแสดงชื่อเรียกเฉพาะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของวงเล็บก็ได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามโอกาสและความเหมาะสม

               

หากเป็นกรณีของชื่อบุคคล เช่น เสาวลักษณ์  ให้ใช้แทนชื่อไปเลยว่า Saowaluk  ซึ่งไม่จำเป็นต้องแปลจากไทยเป็นไทยอีก  สามารถใช้แทนได้เลย

                นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อีกมากมายที่มีลักษณะคล้ายกับข้างต้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่ดิฉันและผู้แปลทุกคนจะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าคำใดสามารถใช้แทนได้เลยหรือไม่ เพื่อเป็นผลดีในการถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ก็เพราะอย่างนี้ล่ะค่ะ จึงมีคำกล่าวที่ว่า "ภาษาไทยดิ้นได้"

Comment

Comment:

Tweet