การเลือกใช้คำ

posted on 19 Aug 2009 12:56 by hoshi-pupu

การเลือกใช้คำ

                การใช้คำเป็นปัญหาอันดับสองรองจากการไม่รู้คำศัพท์ กล่าวคือ หากมีความรู้เรื่องความหมายของคำศัพท์ในภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล ใช่ว่าจะนำไปแทนที่ได้เลย แต่ยังต้องคำนึงถึงการเลือกใช้คำอีกด้วย

                ดิฉันมีปัญหาในการเลือกใช้คำ บางครั้งไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้คำใดแทนที่ลงไป ในเมื่อมีคำที่ให้เลือกหลายคำ เช่น

                คำว่า "sun" ในภาษาอังกฤษมีความหมายตรงกับหลายคำในภาษาไทย ได้แก่ ดวงอาทิตย์   พระอาทิตย์  ทินกร  สุรีย์  รวี อีกทั้งยังมีความหมายว่า แสงแดด  แสงอาทิตย์  แสงตะวัน   และดาวฤกษ์อีกด้วย (Sue Smith.Aksorn's Thai learners'Dictionary.กทม; อักษรเจริญทัศน์.2545.) ซึ่งตรงนี้ต้องมาพิจารณาจากบริบทว่าเป็นการกล่าวในลักษณะใดและเป็นงานแปลประเภทใด จึงจะสามารถเลือกคำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงานแปลนั้นได้

                และคำว่า "ปู" ในภาษาไทย เมื่อเปิดดูใน dictionary จะพบว่ามีความหมายตรงกับหลายคำในภาษาอังกฤษเช่นกัน ได้แก่ คำว่า "crab" ซึ่งเป็นคำนาม หมายถึง ปู ที่เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง คำว่า  spread, lay, cover, line, stretch, pave ซึ่งเป็นคำกริยามีความหมายว่า การทำให้ขยาย  แผ่ออก หรือกางออก (ชุลีพร สุสุววรรณ.พจนานุกรมไทย-อังกฤษ.กทม;อักษราพิพัฒน์.2538.)

ดังตัวอย่าง

                                                "ฉันเห็นคุณกำลังขับรถสวนกับเมื่อคืนนี้"

                ในประโยคข้างต้นอาจมีผู้แปลว่า "รถสวน" คือ " car garden" ซึ่งผิดไวยกรณ์และความหมายในภาษาอังกฤษ คำว่า "รถ" หมายถึง "car" เป็นคำนาม  และคำว่า "สวน" เป็นคำกริยา หมายถึงการขับรถในถนนที่มีช่องทางเดินรถสองช่องทาง(two way traffic road) มิใช่ "สวน" ที่เป็นคำนาม ซึ่งแปลว่า "garden" หมายถึงสถานที่หรือบริเวณที่ปลูกดอกไม้หรือต้นไม้ ดังนั้น จึงควรแปลข้อความข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษว่า   I saw you when you were driving the opposite (other) way to me last nigh.

                ทั้งนี้ต้องดูจากบริบทด้วยว่ากำลังกล่าวถึงเรื่องใดอยู่  จึงจะสามารถเลือกคำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   และที่สำคัญสามารถให้ความหมายได้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับด้วย การเลือกใช้คำจึงเป็นศิลปะในการแปล

Comment

Comment:

Tweet