ไม่รู้คำศัพท์

ปัญหาในการแปลเบื้องต้นของดิฉันคือการไม่รู้คำศัพท์ ดิฉันคิดว่าคงจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคน

นิยาม "ไม่รู้คำศัพท์" ในที่นี่หมายถึงไม่ทราบว่าคำๆนั้นในภาษาต้นฉบับเมื่อให้ความหมายเป็นภาษาฉบับแปลหรือแทนที่ด้วยภาษาฉบับแปล จะต้องใช้คำใด และเทียบเคียงคำใดได้บ้าง

ปัญหาเกี่ยวกับการไม่รู้คำศัพท์มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาไทยมีความแตกต่างกับภาษาอังกฤษในเรื่องของวัฒนธรรม  คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในภาษาไทยมีมากกว่าสิบคำ  ขึ้นอยู่กับบทบาททางสังคมของผู้พูดกับผู้ฟัง อาจเป็น ฉัน ดิฉัน ผม กระผม กู หนู ข้าพระพุทธเจ้า   คำเหล่านี้หากแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้เพียงแค่คำเดียวคือ "I" 

ดังนั้นคำศัพท์ในภาษาไทยบางคำเราอาจจะต้องแปลความหมายพื้นฐานของคำนั้นๆก่อน  เพราะในพจนานุกรมไทย-อังกฤษบางเล่มไม่มีความหมายของคำที่ต้องการทุกคำ

ตัวอย่าง

จากการแปลเพลงชาติไทย  ประโยคที่ว่า "เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน" คำที่ไม่มีความหมายในพจนานุกรมไทย-อังกฤษบางเล่มคือคำว่า "ประชารัฐ"  "ไผท" ซึ่งคำเหล่านี้ในพจนานุกรมไทย-ไทย มีความหมายว่า

                ประชา                   หมายถึง                หมู่คน(people)

                รัฐ                        หมายถึง                 แว่นแคว้น(land)

                ไผท                     หมายถึง                 ทั้งหมด (all, belong)

ประโยคข้างต้นดังกล่าวสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า  "It's land of Thailand belongs to the Thais."  ดังนั้นในการแปลจากภาษาไทย ดิฉันจะต้องเอาคำที่ไม่มีความหมายในพจนานุกรมไทย-อังกฤษ (บางเล่ม)  มาแปลไทยเป็นไทยก่อน แล้วจึงเอาความหมายพื้นฐานของคำเหล่านั้นมาหาความหมายในภาษาอังกฤษอีกครั้ง

ต่อไปจะได้รู้คำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน ดังคำกล่าวที่ว่า "ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว"

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (49.230.102.85|49.230.102.85) on 2015-07-13 16:39

#1 By (49.230.102.85|49.230.102.85) on 2015-07-13 16:38