แปลเพลงชาติไทย(Thai national anthem)

 

เพลงชาติไทย   (Thai national anthem) 

ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

Thailand unites Thai people with flesh and blood.

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

It is land of Thailand belongs to the Thais.

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

Long maintained its  independence.

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

Because the Thais unite together.

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

Thais are peace-loving, but do not fear to fight.

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

They will never let anyone threaten their sovereignty.

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

Sacrificing every drop of  their blood for the nation.

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah.[ Cheers]

 

ปัญหาในการแปลเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก เราได้ยินเพลงนี้วันละ 2 ครั้ง จนจำเนื้อร้องและทำนองได้ขึ้นใจ  แต่เมื่อได้มาทำการแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษนี้สิ ปวดหัวขึ้นมาอย่างทันทีทันใด ด้วยความสามารถของผู้แต่งที่แต่งเพลงนี้ออกมาได้อย่างไพเราะยิ่ง ใช้คำศัพท์ที่สละสลวย จึงเป็นปัญหาสำหรับฉันที่ต้องแปลความจากไทยเป็นไทยให้ได้ก่อนจึงจะสามารถ หาคำเทียบเคียงในภาษาอังกฤษได้ และใช่ว่าจะรู้คำศัพท์เยอะเสียด้วยสิ นี่แหละมึนตึ๊บเลย!

Comment

Comment:

Tweet

แปลออกมาได้ดีมากเลยครับสำหรับเพลงชาติไทยฉบับนี้

#8 By ประวัติเพลงชาติ (119.225.117.162) on 2016-03-22 11:16

เยี่ยมเลยครับมีประโยชน์มาก

#7 By เพลงชาติไทย (115.64.208.3) on 2016-03-01 21:50

ขอบคุณมากครับ

#6 By เพลงชาติไทย (171.101.211.125) on 2016-02-24 22:35

เยี่ยมเลย..

#5 By เพลงชาติไทย (14.207.179.210) on 2016-02-24 14:23

เก่งจังเลยค่ะ แปลออกมาได้สวยมากค่ะ ภาษสวยค่ะ

#4 By Nan (110.77.153.192) on 2016-02-17 19:43

#3 By (49.230.112.3|49.230.112.3) on 2015-09-09 17:29

เพราะดี

#2 By (223.207.248.34|223.207.248.34) on 2014-11-04 19:21

าเจคะร่ร่เ หแาตะพ่ำไเร่่ท
ยงต่รงวบ่นยว้ะ้

#1 By ้พั่ีั (1.47.70.181|1.47.70.181) on 2014-06-02 18:57